Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Plaxon 450

 
0 Giá: 740.000 đ

Speed:108
Spin:108
Control:89

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Plaxon 450

Thông số người chơi Speed 9.0 Spin 8.7 Control 9.5 Medium soft