Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

HEXER POWERGRIP Green xanh lá

 
0 Giá: 930.000 đ

HEXER POWERGRIP Green xanh lá

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-HEXER POWERGRIP Green xanh lá

HEXER POWERGRIP Green xanh lá. Mặt vợt tấn công nhanh hơn loại Hexer Grip xanh lá. Với màu xanh lá mặt vợt tấn công rất hay. Đây là mặt vợt tấn công và kiểm soát tốt.