/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro Rasanter C48

 
0 Giá: 1.400.000 đ

Andro Rasanter C48

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Andro Rasanter C48

Andro Rasanter C48 là mặt vợt mới nhất của Andro trong năm 2022. C là viết tắt của CounterSpin nghĩa là: phản hồi lại xoáy có kiểm soát, bóng lưu lại lâu hơn, tạo xoáy rất cao.

- Một mặt vợt đầu tiên trên thế giới phát triển cho việc trả xoáy.
- Mặt vợt hiệu quả trong việc kiểm soát khi tiếp xúc bóng.
- Thời gian lưu bóng trên mặt vợt được đẩy lên tốc đa. Giúp cho việc trả xoáy và kiểm soát xoáy của người dùng đạt được mức tối đa.

- Dòng C48 mềm hơn C53 một chút.


Rasanter C48 và Rasanter C53