Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro Rasanter C48

 
0 Giá: Liên hệ

Andro Rasanter C48

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Andro Rasanter C48

Andro Rasanter C48 là mặt vợt mới nhất của Andro trong năm 2022. C là viết tắt của CounterSpin nghĩa là: phản hồi lại xoáy có kiểm soát, bóng lưu lại lâu hơn, tạo xoáy rất cao.