Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro C53

 
0 Giá: 1.400.000 đ

Andro Rasanter C53

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Andro C53

Andro Rasanter C53 và C48 là mặt mút bóng bàn đầu tiên trên thế giới được phát triển đặc biệt cho máy đếm nhịp. Rasanter C53 là phiên bản khó nhất và nhanh nhất, được xây dựng cho những người chơi hàng đầu. Nó đòi hỏi thực hành nhiều hơn để kiểm soát so với Rasanter C48.

- Một mặt vợt đầu tiên trên thế giới phát triển cho việc trả xoáy.
- Mặt vợt hiệu quả trong việc kiểm soát khi tiếp xúc bóng.
- Thời gian lưu bóng trên mặt vợt được đẩy lên tốc đa. Giúp cho việc trả xoáy và kiểm soát xoáy của người dùng đạt được mức tối đa.

C53 cứng hơn dòng C48 một chút.