Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

andro CSV OFF+

Giá: 1.150.000 đ
1150000
Giá KM: Liên hệ

Andro CSV OFF + là một vợt thuộc dạng tấn công hiện đại. Nó cho phép tấn công bất ngờ và đột biến và cho phép người chơi đạt tốc độ người chơi muốn. Lớp Limba và Ayous như là lớp trung gian và lớp bên ngoài chịu trách nhiệm cho sự ổn định. Là vợt có 5 lớp gỗ chất lượng cao có sức thuyết phục về tốc độ và kiểm soát. Vợt có cảm giác cứng.

Feel: Hard

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-andro CSV OFF+