Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

729 FX

 
0 Giá: 150.000 đ

Được xem là mặt vợt mềm nhất của dòng 729. Có độ đàn hồi cao 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt lán-729 FX