/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

729 Bloom Control

 
0 Giá: 330.000 đ

729 Bloom Control

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt lán-729 Bloom Control

729 Bloom Control được xem là mặt vợt thiên về độ kiểm soát. Với giá thành 330.000 nhưng mặt có độ kiểm soát khá cao. 42 độ. Mặt vợt mềm có độ kiểm soát nhất trong dòng 729 Boom