Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

729-2 Sensor

 
0 Giá: 160.000 đ

 Sản phẩm này được thiết kế để cung cấp với quyền lực nhanh. Các chuyên gia thuốc đã tìm thấy làm thế nào để thêm tạo thành sức mạnh cho phòng thủ và tấn công. Sản phẩm 729-2 này với kiểm soát đáng ngạc nhiên tốt. Phòng thủ cực kỳ tốt.

* Tốc độ cao đảo ngược cao su 
* tấn công nhanh 
* Xuất xứ với miếng bọt biển Sensor đặc biệt. 
* ITTF / USATT / CTTA đã được phê duyệt

Thông số kỹ thuật: 
Speed: 120 
Spin: 110 
Control: 100 
2.2mm đặc biệt Sensor xốp

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt lán-729-2 Sensor

  Thông số kỹ thuật: 
Speed: 120 
Spin: 110 
Control: 100 
2.2mm đặc biệt Sensor xốp