/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

563 Legend

 
0 Giá: 550.000 đ

729 563 Legend

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt gai-563 Legend

729 563 Legend đây là gai trung, phòng thủ được, tấn công hay. Là gai cải tiến của gai 792 563-1. Độ bền của gai được xử lý bền hơn, dị hơn.

Đây là nhận xét về mặt vợt 563 Legend của khách hàng

 

Nhận xét mặt 563 Legend