/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vợt dán sẳn 6 star (6 star) sao

 
0 Giá: 720.000 đ

Vợt dán sẳn 6 star (6 star) sao. Đây là vợt dán sẳn cao cấp của hãng 729. Tặng túi khi mua. Hai mặt đi kèm với vợt là 2 mặt vợt cao cấp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt 729-Vợt dán sẳn 6 star (6 star) sao

Khi mua vợt bóng bàn dán sẳn 6 star 6 sao được khuyến mãi thêm 1 bao vợt và 2 banh bóng bàn 729. Vợt thuộc dạng vợt cao cấp của hãng 729.