Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

F 3 (F3)

 
0 Giá: 650.000 đ

Cốt vợt chỉ có cán ST. Được tài trợ cho các tuyển trẻ Trung Quốc sử dụng. Thuốc loại OFF+

- Tốc độ : 80

- Kiểm soát : 90

- Trọng lượng : 86g

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt 729-F 3 (F3)