Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

729/friendship

Vợt bóng bàn, mặt vợt bóng bàn 729/Friendship

Banh tập 729 40+

Banh tập 729 40+

Giá: 750.000 đ
802 Mystery 3

802 Mystery 3

Giá: 220.000 đ

Có lót 200.000, không lót 150.000

Focus III ( Focus 3 )

Focus III ( Focus 3 )

Giá: 280.000 đ

729 Focus III hay 729 focus 3

Friendship 729 presto max speed

Friendship 729 presto max speed

Giá: 550.000 đ

Friendship 729 presto max speed Tốc độ 13.5. Độ xoáy 12. Kiểm soát 13

729 cross

729 cross

Giá: 180.000 đ

729 Gross New 2017. Speed 10, control 10, spin 10

Friendship 729 presto max spin

Friendship 729 presto max spin

Giá: 550.000 đ

Friendship 729 presto max spin

V 5 (V5)

V 5 (V5)

Giá: 320.000 đ

Tốc độ 10.9 Kiểm soát 8.1

Gai 563 Mystery III

Gai 563 Mystery III

Giá: 180.000 đ

Có lót 180000, không lót 120000

Mặt vợt 729-5

Mặt vợt 729-5

Giá: 220.000 đ
729 Battle II Pro (729 battle 2 ô vuông)

729 Battle II Pro (729 battle 2 ô vuông)

Giá: 680.000 đ

Speed  8.0, Spin 9.8, Control 9.5, Tackiness 9.0

729 Battle II Tianijn (Battle 2 tuyển tỉnh)

729 Battle II Tianijn (Battle 2 tuyển tỉnh)

Giá: 680.000 đ

Tốc độ 9.0, độ xoáy 9.4, kiểm soát 9.3

Banh tập bóng bàn 729 50 trái

Banh tập bóng bàn 729 50 trái

Giá: 250.000 đ

Banh tập 729 50 trái

 Trang:     1  2  3  4