Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Yasaka Rakza PO

 
Giá: 780.000 đ

Yasaka Rakza PO

 Với công nghệ bọt khí, Yasaka đã đưa công nghệ này vào mặt gai mới của mình, làm cho mặt gai tăng khả năng tấn công rất đáng kể

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Yasaka Rakza PO

 

 Bán bàn bóng bàn