Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS 3002

 
Giá: 350.000 đ

Vợt bóng bàn dán sẳn 3002. Mặt đỏ là mặt PF4, mặt đen là mặt PF4. Dùng cho người mới tập chơi.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm DHS 3002

Vợt bóng bàn dán sẳn 3002. Mặt đỏ là mặt PF4, mặt đen là mặt PF4. Dùng cho người mới tập chơi.

 Bán bàn bóng bàn