Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Wakaba 3000

 
Giá: 360.000 đ

Vợt bóng bàn dán sẳn Butterfly Wakaba 3000, đây là vợt bóng bàn butterfly rẻ tiền mà được nhiều mới bắt đầu chơi tin dùng

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Butterfly Wakaba 3000

 Bán bàn bóng bàn