Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Timo Boll 3000

 
Giá: 450.000 đ

Vợt bóng bàn dán sẳn Butterfly Timo Boll 3000 rẻ tiền nhưng được mọi người tin dùng. Được dùng nhiều trong các trường phổ thông. Vì vợt bóng bàn này nhẹ, nảy và giá thành hợp lý.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Butterfly Timo Boll 3000

 Bán bàn bóng bàn