Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Timo Boll 2000

 
Giá: 450.000 đ

Vợt dán sẳn Butterfly Timo Boll 2000. Rất nhiều người tin dùng. Nhất là những người mới tập chơi bóng bàn.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Butterfly Timo Boll 2000

 Bán bàn bóng bàn