Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vận động viên bóng bàn Ma Long

Ma Long sinh ngày 20 tháng 10 năm 1988 Đến tháng 8/2016, anh vẫn đứng hạng 1 thế giới của Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF), hạng nhất này Anh đã giữ trong vòng hơn 40 tháng một kỷ luật mới sau Vương Lệ Cần.

Năm 2003, lần đầu tiên vận động viên bóng bàn Ma Long có tên trên bảng xếp hạng ITTF với thứ hạng là 300, tuy nhiên đến năm 2005 vận động viên này đã nhanh chóng lọt vào top 50 thế giới . Và kể từ tháng 3/2007 Ma Long luôn nằm trong top 10 trong bảng xếp hạng thế giới của ITTF. Và năm 2009 đã lọt vào hạng 2 Thế giới . Đầu năm 2010 anh đã qua mặt Vương Hạo đừng đầu bảng ITTF.

dhs hurricane long iii

Vợt Anh đang dùng là cây DHS Long 3 và 2 mặt là H3 tuyển (bí mật của đội tuyển Trung Quốc). Xem thông tin của vợt DHS Hurricane Long 3 tại website

Hurricane long III long 3

Forehand and backhand dùng mặt vợt H3 Hurricane Nt Neo tuyển lót xanh

H3 neo blue provincial ( H3 tuyển hoặc tỉnh lót xanh)

 

vot bong ban | mat vot bong ban | ban bong ban


Bài viết khác:
 Bán bàn bóng bàn