Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar cốt vợt tibhar

Samsonov Force Pro Black Edition

Samsonov Force Pro Black Edition

Giá: 1.200.000 đ
Tốc độ 93, Kiểm soát 8.9 Cấu tạo gồm 7 lớp gỗ, cân nặng từ 89g +- 5 g
Samsonov Carbon

Samsonov Carbon

Giá: 1.450.000 đ
Stratus Samsonov Carbon

Stratus Samsonov Carbon

Giá: 2.100.000 đ
Tốc độ 9.0, kiểm soát bóng 8.9. Nặng khoảng 85g +- 5g
Carbon 007

Carbon 007

Giá: 1.130.000 đ
-2%
Triple carbon_3 lớp carbon

Triple carbon_3 lớp carbon

Giá: 2.050.000 đ
Giá KM: 2.000.000 đ
Speed 10.0 Control 4.0 Weight 94
-5%
Samsonov Carbon SGS

Samsonov Carbon SGS

Giá: 1.850.000 đ
Giá KM: 1.750.000 đ
Speed: 98 Control: 56 Weight: 89 Plies: 5w,2c
CCA UNLIMITED

CCA UNLIMITED

Giá: 3.600.000 đ
vợt tốc độ cao và cảm giác tốt
 Bán bàn bóng bàn