Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

INNOVA ULTRA LIGHT

 
Giá: 530.000 đ

 

Innova Ultra Light Synergy công nghệ cao su là sự kết hợp giữa các nhà hóa học và chuyên gia bóng bàn hàng đầu từ Thụy Điển và Nhật Bản. Nỗ lực này đã hơn một năm nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ với sự phát triển dựa trên keo tốc độ VOC. Cầu thủ muốn cao su có tốc độ khác. Quay cao hơn. Kiểm soát tốt hơn. Âm thanh to hơn. Tăng tính đàn hồi. Innova Ultra Light Synergy công nghệ cao su của STIGA đã kết hợp tất cả các mục tiêu đó. The X Factor là tổng hợp của tốc độ, Spin, điều khiển, âm thanh, và đàn hồi làm cho Innova Ultra Light Synergy trở thành công nghệ cao su bất khả chiến bại.

Đi: mượt mà 
Tốc độ: 71 
Spin: 77 
Control: 84 
Độ cứng: mềm 

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm INNOVA ULTRA LIGHT

 Innova Ultra Light Synergy Tech rubber is the combined collaborative effort of top table tennis chemists from Sweden and Japan. This effort took over one year of intense research and development in concert with the development of water based VOC-free speed glue. Players want their rubber to do it all: More speed. Higher spin. Greater control. Louder sound. Increased elasticity. STIGA's Innova Ultra Light Synergy Tech rubber combines all these goals. The X Factor is how we got everything to interact at the nano molecular level to ensure that you have the complete package on all your shots. Synthesis of Speed, Spin, Control, Sound, and Elasticity make Innova Ultra Light Synergy Tech Rubber Unbeatable.

Type: Smooth 
Speed: 71 
Spin: 77 
Control: 84 
Hardness: Soft 

 Bán bàn bóng bàn