Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

stiga mặt vợt stiga

CALIBRA SOUND

CALIBRA SOUND

Giá: 860.000 đ
Speed:94,Spin:93,Control:71,Hardness:Soft
CALIBRA TOUR H

CALIBRA TOUR H

Giá: 1.100.000 đ
Speed 149 Control 80 Spin 127 Sponge Hard
Boost TX

Boost TX

Giá: 690.000 đ
Speed:94,Spin:91,Control:71,Hardness:Medium
Boost TP

Boost TP

Giá: 680.000 đ
Speed:96,Spin:93,Control:68,Sponge Hardness:Medium
Boost TS

Boost TS

Giá: 690.000 đ
Speed:89,Spin:96,Control:73,Hardness:Soft
Boost TC

Boost TC

Giá: 650.000 đ
Speed:94,Spin:95,Control:68,Sponge Hardness:Soft
CALIBRA TOUR M

CALIBRA TOUR M

Giá: 1.100.000 đ
Speed 148 Control 80 Spin 127 Sponge Medium
STIGA AIROC S

STIGA AIROC S

Giá: 870.000 đ
CALIBRA TOUR S

CALIBRA TOUR S

Giá: 1.100.000 đ
Speed 140 Control 86 Spin 127 Sponge Soft
Calibra Spin

Calibra Spin

Giá: 860.000 đ
Speed: 89,Spin: 90,Control: 89
Mặt Stiga Evo

Mặt Stiga Evo

Giá: 380.000 đ
 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn