Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Stiga Chalenger

 
Giá: 800.000 đ

 Được xem là vợt rẽ tiềng của Stiga nhưng với chất lượng chơi được, giá thành hợp lý

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Stiga Chalenger

 

 Bán bàn bóng bàn