Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Magna TX

 
Giá: 750.000 đ

 Được xem là mặt vợt lâu đời nhất của dòng Stiga. Đánh tương đối ổn định.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Magna TX

 

 Bán bàn bóng bàn