Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

FAN Zhendong INFINITY VPS V Diamond

 
Giá: 1.900.000 đ

FAN Zhendong INFINITY VPS V Diamond

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm FAN Zhendong INFINITY VPS V Diamond

FAN Zhendong INFINITY VPS V Diamond có 5 lớp gỗ với độ dày 6.0mm sử dụng công nghệ DIAMOND Touch với hệ thống VENEER PRECISION. Giúp người chơi cảm giác rất tốt. Giá rất tốt không mắc lắm. Giá 1.900.000. Số lượng rất ít, chỉ riêng đợt này là vợt có chữ ký của FAN Zhendong trên vợt, trên bề mặt của vợt có hình cầu thủ được in rất đẹp. So với những vợt Butterfly thì cây này giá thành hợp lý.

 Bán bàn bóng bàn