Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Celero Wood

 
Giá: Liên hệ

Celero Wood thuộc dạng OFF- Speed: 86 Control: 70 Weight: 90 Plies: 5wThickness: 5.5

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Celero Wood

Vợt có tốc độ không nhanh lắm nhưng kiểm soát khá tốt. Vợt thích hợp với những ai thích vừa tấn công vừa phòng thủ. Đánh trong cự ly gần bàn.

Vợt thiết kế khá đẹp.

 Bán bàn bóng bàn