Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

carbonado 290

 
Giá: Liên hệ

Stiga carbonado 290 tuyệt phẩm của dòng Stiga trong năm 2017. Là vợt mới ra của Stiga trong đầu năm 2017. Để chào đón năm 2017 Stiga đã cho ra 2 dòng cốt vợt mới là Stiga carbonado 290 và Stiga carbonado 245. Carbonado 290. Vợt d công nghệ carbon gọi là TeXtreme®. Các lưỡi dao được xây dựng với năm lớp gỗ và hai lớp TeXtreme® Spread sợi Tow Carbon nhẹ. Cây này giống với cây Carbonado 90 ở lớp carbon được đặt với gốc 90, ngoài ra cây 290 này còn có thêm 1 lớp carbon thêm ở gốc 45 độ giúp người chơi khi đánh tốt hợp khi giật ở gốc 45 độ.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm carbonado 290

 Bán bàn bóng bàn