Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

SpinLord Keiler (gai trung)

 
Giá: 690.000 đ

(Gai trung bình bán phản xoáy) SpinLord Keiler là cao su gai ra nhanh và nguy hiểm. Nó kết hợp một đầu tấm rất mềm với một miếng bọt lót không cứng lắm. Cả miếng lót và miến gai trên cung cấp một lực tốt xây dựng lên một hiệu ứng tốc độ. Keiler có về cùng một tốc độ như Waran, nhưng nó mềm hơn và gai hình nón của nó có hình dạng dị hơn. Keiler có thể được sử dụng cho cả tấn công và phòng thủ. Chặn, cắt, đều được- gần như tất cả mọi thứ đều có thể làm tốt với gai này. cao su này kết hợp hiệu ứng tiêu cực của mặt gai bán phản xoáy dính lâu hơn trên bền mặt nguy hiểm giúp cho Keiler cũng là dễ dàng để chơi: Mặc dù nó rất nhanh và nguy hiểm cao su này làm cho nó có thể để có độ chính xác

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm SpinLord Keiler (gai trung)

 Bán bàn bóng bàn