Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

spinlord mặt vợt bóng bàn

Mặt vợt bóng bàn spinlord

SpinLord Marder II

SpinLord Marder II

Giá: 590.000 đ
Speed 8.5, Spin 10,Control 9,Sponge 2.1mm,Hardness 35
SPINLORD MARDER III

SPINLORD MARDER III

Giá: 590.000 đ
SPINLORD WARAN gai công

SPINLORD WARAN gai công

Giá: 690.000 đ
Spin Lord Adler II (ĐẠI BÀNG II)

Spin Lord Adler II (ĐẠI BÀNG II)

Giá: 390.000 đ
Speed 7.5,Spin 8.5,Control 9.5,Sponge 2.1mm
SpinLord Keiler (gai trung)

SpinLord Keiler (gai trung)

Giá: 690.000 đ
SPINLORD TIGER

SPINLORD TIGER

Giá: 490.000 đ
Speed 8.5,Spin 8.5,Control 9,Sponge 2.1mm
SPINLORD IRBIS

SPINLORD IRBIS

Giá: Liên hệ
Speed 10,Spin 9,Control 8, Sponge 2.1mm, Hardness: 38 (soft)
SPINLORD  DEGU

SPINLORD DEGU

Giá: 590.000 đ
Speed 8.5,Spin 9.5,Control 9,Sponge 2.0 mm
 Bán bàn bóng bàn