Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

spinlord

Cốt vợt gai, mặt vợt gai spinlord

SPINLORD ULTRA ARAMID

SPINLORD ULTRA ARAMID

Giá: 1.690.000 đ
Speed 7,Control 9.5,Weight 60 grs
SPINLORD TIGER

SPINLORD TIGER

Giá: 490.000 đ
Speed 8.5,Spin 8.5,Control 9,Sponge 2.1mm
SPINLORD ULTRA ALLROUND

SPINLORD ULTRA ALLROUND

Giá: 1.690.000 đ
Speed 6.5, Control 9.5, Weight 82 grs
SpinLord Keiler (gai trung)

SpinLord Keiler (gai trung)

Giá: 690.000 đ
SPINLORD RD1

SPINLORD RD1

Giá: 640.000 đ
Speed 6,Control 9.5,Weight 88grs
Spin Lord Ultra Allround

Spin Lord Ultra Allround

Giá: 690.000 đ
Speed 6.5,Control 9.5,Weight 82
SpinLord Marder II

SpinLord Marder II

Giá: 590.000 đ
Speed 8.5, Spin 10,Control 9,Sponge 2.1mm,Hardness 35
SPINLORD MARDER III

SPINLORD MARDER III

Giá: 590.000 đ
SPINLORD WARAN_gai dài

SPINLORD WARAN_gai dài

Giá: 690.000 đ
SPINLORD- RD2

SPINLORD- RD2

Giá: 640.000 đ
Speed 8,Control 9,Weight 88
 Trang:     1  2 
 Bán bàn bóng bàn