Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Nittaku ball 40 +

 
Giá: 120.000 đ

Banh 40 + của Nittaku đã có tại Dung Bóng Bàn. Với 1 lớp plastic phủ trên bề mặt của banh.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Nittaku ball 40 +

 Bán bàn bóng bàn