Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bóng 3 sao 729

 
Giá: 75.000 đ

Bóng 3 sao 729 dùng cho thi đấu các giải như membership. Bóng bền hơi nhẹ chút. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bóng 3 sao 729

 

 Bán bàn bóng bàn