Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Banh tập 72 trái Tibhar

 
Giá: 550.000 đ

Banh tập Tibhar được xem là banh tập tốt nhất so với các loại banh khác. Thuộc dạng banh tập loại 40 thường. Banh tốt nảy điều. Được đánh giá là tốt nhất so với các loại banh tập khác. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Banh tập 72 trái Tibhar

 

 Bán bàn bóng bàn