Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vợt bóng bàn trẻ em

 
Giá: 270.000 đ

 Vợt bóng bàn trẻ em. Nhẹ khoảng 80g. Vì trẻ em cổ tay còn rất non nên cần vợt bóng bàn nào nhẹ để hạn chế việc đau cổ tay. Vợt có carbon nảy tốt. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn trẻ em

 

 Bán bàn bóng bàn