Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Túi đựng banh

 
Giá: 40.000 đ

Dùng để đựng banh nhiều. Hiệu Butterfly. Có dây đeo để dễ xách mang đi. Chất liệu bền.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Túi đựng banh

 

 Bán bàn bóng bàn