Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Keo sữa Dung Bóng Bàn

 
Giá: 70.000 đ

Keo sữa Dung Bóng Bàn. Một lọ 250ml. Quét được khoảng hơn 20 cây vợt và mặt vợt. Dùng để sử dụng cho các loại mặt vợt có lót bọt khí như Mặt vợt Tenergy, Burefire ...

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Keo sữa Dung Bóng Bàn

 Bán bàn bóng bàn