Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Xp 2008

 
Giá: 180.000 đ

 Mặt vợt rẽ tiền của Palio nhưng chất lượng chơi được. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Xp 2008

 

 Bán bàn bóng bàn