Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vợt thìa Super ZLC blade penhold_đã bán

 
Giá: 4.000.000 đ

 Vợt thìa Super ZLC blade penhold

Cốt vợt còn rất mới, Super ZLC được xem là cốt vợt mắc tiền nhất hiện nay. Giá rẽ hơn nữa. Hiện tại giá mới là 7,000,000. Vợt còn mới 98%

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt thìa Super ZLC blade penhold_đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn