Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand (đã bán)

 
Giá: Liên hệ

 TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand 98 % cán ST, vợt rất thích hợp cho người đánh gai. Made in Japan

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate) second hand (đã bán)

 

 Bán bàn bóng bàn