Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Timoboll ZLC 95%_cán AN ( đã bán )

 
Giá: 3.500.000 đ

Vợt còn rất mới, sử dụng qua 1-2 ngày, vợt còn nguyên vẹn tới 95%. Do người dùng đổi qua cây Super ZJK ZLC nên có nhu cầu bán lại.

vợt cán an

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Timoboll ZLC 95%_cán AN ( đã bán )

 

 Bán bàn bóng bàn