Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tenor 98%- đã bán

 
Giá: 2.300.000 đ

 Vợt còn mới chưa bị bể cạnh. Vợt còn rất mới.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Tenor 98%- đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn