Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Super ZJK ZLC 99% - đã bán

 
Giá: Liên hệ

 Hàng xách tay từ Nhật. Chỉ dùng qua một lần còn 99%. Vợt còn rất mới, chưa bị mẻ cạnh. Người dùng trước đã cẩn thận dán decal, khi không thích có thể thoát decal ra vợt sẽ còn rất mới. 

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Super ZJK ZLC 99% - đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn