Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Stratus Samsonov dùng rồi 98%_đã bán

 
Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới 98%. Có vợt có carbon nảy. Được đánh giá là cốt vợt có độ nảy cao như sardius. Được thiết kế cán cầm đẹp.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Stratus Samsonov dùng rồi 98%_đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn