Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Schlager secondhand 98%_đã bán

 
Giá: 2.200.000 đ

 Còn rất mới, chưa bị bể cạnh. Vợt có thể nói là còn rất mới. Vợt Schlager hiện nay được xem là đã hết sản xuất vợt mới. Nên kiếm một cây mới dường như không còn nữa. Được đánh giá là cây vợt đánh tốt hơn là Sardius

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Schlager secondhand 98%_đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn