Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Nittaku Tenor 98%_đã bán

 
Giá: Liên hệ

Vợt còn rất mới, do người chơi gởi cửa hàng bán giùm. Vợt chưa bị bể cạnh, chưa vào cán. Nhìn đảm bảo còn rất mới.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Nittaku Tenor 98%_đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn