Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Korbel Speed còn mới 98%- da ban

 
Giá: 1.400.000 đ

 Vợt còn rất mới, vợt có tốc độ cao, không có carbon nhưng có tốc độ. Vợt được người chơi qua một ngày. Đảm bảo vợt còn rất mới.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Korbel Speed còn mới 98%- da ban

 

 Bán bàn bóng bàn