Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS Long 2 second hand 99%_ đã bán

 
Giá: Liên hệ

 Vợt còn rất mới, chưa bị mẻ cạnh. Còn nguyên hộp và giấy tờ "khai sanh" của vợt. Vợt cân nặng 90g.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm DHS Long 2 second hand 99%_ đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn