Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Oukei A9

 
Giá: 15.000.000 đ

Máy bắn banh outkei A9

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Oukei A9

Máy bắn banh outkei A9. Là máy bắn bóng cao cấp của hãng Outkei. Máy có thể bắn được 11 hướng trên bàn ( nhiều hơn máy outkei tw 2007-v1 chỉ có 5 hướng). Máy có 4 chế độ xoáy cơ bản, là xoáy lên, xoáy ngang phải, xoáy ngang trái, và xoáy xuống. Ngoài ra máy có khả năng điều chỉnh kết hợp các loại xoáy như vừa xoáy lên vừa ngang trái hay ngang phải, có thể kết hợp vừa xoáy xuống với ngang trái hay ngang phải.

remote máy bắn bóng outkei A9

Remote máy bắn bóng outkei A9

Máy có 3 chế độ.

- Chế độ bình thường như các máy khác, người chơi có thể chỉnh theo ý của mình, nhanh chậm, xoáy nào.

- Chế độ lập trình. Máy cho phép lập trình theo từng trái mình muốn. Trái 1 đánh vào vị trí này, trái 2 sẽ đánh vào vị trí khác, trái 3 sẽ đánh vào vị trí khác như mình muốn...

- Chế độ ngẫu nhiên. Giúp người chơi tặng độ phản xạ của người chơi. Ngoài chơi có thể không đoán trước banh chổ nào...

 Bán bàn bóng bàn