Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Garnet KC

 
Giá: 1.800.000 đ

 Cốt vợt 5 lớp gỗ, 2 lớp carbon, lớp ngoài là lớp Limba. Vợt có cấu tạo ổn định.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Garnet KC

 

 Bán bàn bóng bàn