Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bomb Extrem MCD

Giá: 1.500.000 đ
Giá KM: 1.360.000 đ

 * 4 + 3 Fir, Limba, MCD

* newly developed MCD Technology
* 2 blocks of glued core layers
* excellent control and the greatest possible speed

Speed: 110 (Extreme)
Control: 85 (High)
Weight: 90 g

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bomb Extrem MCD

 Được cấu tạo bằng lớp gỗ Limba, giúp cho việc tăng tốc độ tối đa cho người chơi.

 Bán bàn bóng bàn