Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Aruna OFF +

 
Giá: Liên hệ

Là cốt vợt nhanh, chơi lối topspin Tốc độ: 98, điều khiển: 73, Trọng lượng: 85g, Plys 3 + 2

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Aruna OFF +

Là cốt vợt nhanh, chơi lối topspin Tốc độ: 98, điều khiển: 73, Trọng lượng: 85g, Plys 3 + 2

 Bán bàn bóng bàn